Proiectul „Achiziție de utilaje la SC GRAFOPRINT SRL”

Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”
co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

„Investiții pentru viitorul dumneavoastră”

Proiectul intitulat „Achiziție de utilaje la SC GRAFOPRINT SRL” a fost depus de SC Grafoprint SRL în cadrul Programului Operațional Sectorial „Creşterea Competitivității Economice”, Axa Prioritară 1 „Un sistem de producție inovativ şi ecoeficient”, Domeniul major de intervenție D1.1 „Investiții productive şi pregătirea pentru competiția pe piață a întreprinderilor, în special a IMM”, Operațiunea „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiții tangibile şi intangibile” pentru întreprinderi, Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiții realizate de IMM şi întreprinderi mari” și implementat în Satul Chișoda, Comuna Giroc, DN 59, KM 8+550, BLOC HALA INDUSTRIALA, Județ Timiș.

În data de 16.04.2015 SC Grafoprint SRL a semnat contractul de finanțare, nr. 5imm/093/4/16.04.2015, încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, în vederea accesării de fonduri nerambursabile. Valoarea totală a proiectului este de 681.930,56 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 241.546,05 lei.

Obiectivul proiectului

Este îmbunătățirea și eficientizarea fluxului tehnologic actual prin achiziționarea de echipamente performante, înalt tehnologizate și automatizate, în vederea creșterii gradului de paralelism în execuție și a creșterii calității produselor.

Rezultatele proiectului

Sunt următoarele: au fost create patru noi locuri de muncă, au fost achiziționate utilaje specific activității tipografice, respectiv Echipament de inspecție, tăiere longitudinală și rebobinare (1 buc.) și Echipament de curățare clișee cu bandă de alimentare extinsă (1 buc.) și au fost menținute cele 71,5 locuri de muncă existente la momentul depunerii cererii de finanțare.

Detalii suplimentare puteți obține de la:

Nume persoană contact: Ioan Silviu-Ioan
Funcție: Administrator
Tel. 0724-53.45.71, Fax. 0256-292.768, E-mail: silviu@grafoprint.ro.

Autoritate de Management: Ministerul Fondurilor Europene www.fonduri-ue.ro

Organism Intermediar: Agentia pentru Dezvoltare Regională Vest www.adrvest.ro
Proiect cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

„Pentru informații detaliate despre celelalte programe operaționale cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”